• Zwroty i reklamacje

Reklamacje proszę składać na adres e-mail:  

radioreklamacje@gmail.com 

Reklamacja powinna zawierać:

- Dane Klienta (imię i nazwisko)

- Dane do kontaktu (adres e-mail)

- Wskazanie umowy wraz z datą jej zawracia

- Opis dotyczący problemu

- Przesłanie zdjęć / filmu obrazując problem

Reklamacja rozpatrywana jest w czasie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.  

Rozpatrzenie reklamacji zostanie przekazane na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

  • Sklep zamknięty

Sklep w budowie, już wkrótce dostępny!